Dziękujemy Ci, za to, że wspólnie z nami budujesz Stowarzyszenie Anioły Wiedzy oraz idee zmiany podejścia do edukacji dzieci. Jest nam bardzo miło, podzielić się z Tobą informacją, iż nasza organizacja respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO), a co za tym idzie, chroni Twoje dane osobowe. W związku z tym informujemy o kilku ważnych kwestiach z tym związanych.

 

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),  jest Stowarzyszenie Anioły Wiedzy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000674547  dalej jako Stowarzyszenie).

2.     Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie  w   celu   związanym ze świadczeniem usług wolontarystycznych,  na   podstawie Pani/Pana   dobrowolnej   zgody,   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3.     Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Pana/Panią administratora danych osobowych.

 

4.     Prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 

5.     Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi, może nastąpić poprzez przesłanie e-maila lub pisemnego oświadczenia na adres Administratora.

6.     Skutek braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla  celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy ze Stowarzyszeniem.

7.     Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w celach określonych w treści odebranej przez Administratora zgody.

8.     Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

9.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, na podstawie odrębnej zgody.

 

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia Anioły Wiedzy